Årsstämma 2019

Måndag 20:e Maj kl 19:00 är det föreningsstämma. Lokalen är Gästrum/styrelserum i 5:ans källare.

Du kan ta del av Årsredovisning,Budget,Revisorsrapport och motioner under fliken Årsredovisningar och protokoll.

Follow by Email
Instagram