Mäklarinfo

Informationen är uppdaterad 2024-06-10

För mäklare och övriga intresserade av föreningen och fastigheten har vi sammanställt all information på denna sida. Om nåt ändrar sig så uppdaterar vi genast, du får inget bättre svar än det som står på denna sida. Styrelsen undanber sig frågor där svaren redan framgår på denna sida. Det finns även mer information att ta del av på våra månatliga nyhetsbrev och på andra ställen på vår hemsida.

Avgiftssänkning med 10% från den 2020-10-01. Det finns inga planer på avgiftshöjning. Föreningen är skuldfri och utan banklån
Energideklaration finns här: energideklaration 2019 . Fastigheten är försäkrad genom Länsförsäkringar

Fastigheten, underhåll och förbättringar

 • Fastigheterna på Runiusgatan 5, 7 och 9 blev färdigbyggda 1931, senast stora ombyggnad av interna utrymmen därtill lägenheter skedde 1985.
 • Invändigt så har avloppsstammar bytts under renoveringen 1985.
 • Ventilationssystemet är av typen självdrag.
 • Värmesystemet är vattenburet.
 • Fasaden fick en renovering under överlämnandet år 2000-2001. Samt återigen renoverad 2016
 • Tvättstugorna (en tvättstuga kopplad till varje port) i alla fastigheter renoverades under 2005.
 • Säkerhetsdörrar installerades till alla lägenheter 2006.
 • Under 2010 så byttes de fönster och fönsterkassetter som vetter mot Essingeleden, övriga fönster mot Runiusgatan fick en renovering 2005.
 • Under hösten 2011 byttes värmecentralen.
 • Värmesystemet justerades våren 2012.
 • Taket på alla 3 fastigheterna lades om sommaren 2013.
 • Kollektivanslutning av bredbandet, våren 2014.
 • Cykelhus byggdes på gården 2014, med plats för 24 cyklar.
 • Cykel- och barnvagnsrummen målades 2015. (Vi har inga speciella barnvagnsrum, de delar utrymme med cyklarna i cykelrummen)
 • Passersystem med låsbrickor och porttelefon installerades under vintern 2015/2016, vilket ersatte portkoden.
 • Fönstren mot Runiusgatan och Rålambsvägen målades om 2016.
 • I fastigheten finns nu (2016) ett gästrum/styrelserum som kan hyras av medlemmarna för 300:- per natt, under kortare perioder.
 • Totalrenovering av fasad genomförd (2017)
 • Tvättstugor kompletterade med fler maskiner (2017)
 • Elektroniskt bokningssystem för tvättstugorna installerat (2018)
 • Ny sophantering juli 2019
 • Stamspolning oktober 2019
 • Elektroniska anslagstavlor /namntavlor installerade 2020
 • Avloppsstammar i källare bytt 2020
 • OVK genomförd 2021
 • Renovering av fönsterpartier i trapphusen påbörjades 2021 och avslutades våren 2022
 • Ommålning av plåtgarneringar på taket utfördes 2022
 • Ventilationssystemet byttes ut under hösten 2022
 • Värmeväxlare för frånluft installerades hösten 2022
 • Fönstren mot Runiusgatan och Rålambsvägen målades om 2024.
 • Inga andra större renoveringsprojekt i närtid

Föreningen

 • Föreningen bildades år 2000 och innefattar totalt 94 lägenheter. Av de totala antalet 94 lägenheter är 2 hyresrätter. Föreningen äger marken.
 • Till varje lägenhet tillkommer åtkomst till eget källarförråd samt åtkomst till tvättstuga och källarförråd. Föreningen har ej parkeringsplatser eller rum tillägnat barnvagnar.
 • Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare, samt övriga underleverantörer finns under fliken Underleverantörer.
 • Föreningen har efter bildandet aldrig ändrat föreningsavgiften för medlemmar och har nu  sänkt dessa med 10% från 2020-10-01
 • Föreningen tillåter inte juridiska personer att äga och nyttja lägenheter. Föreningen godkänner delat ägande.
 • Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 3,5% och pantsättningsavgift på 1,5% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.
 • Föreningen arrangerar städdagar 2 ggr per år då en container för grovsopor ställs till förfogande för medlemmar. Notera att vitvaror som t.ex. kylskåp EJ kan lämnas i containern och måste köras till återvinningscentral av medlemmen själv.
 • Föreningen har ett gästrum som kan bokas för en mindre summa.
 • På baksidan, ”innergården”, finns bänkar, bord och grill tillgängligt för medlemmar att utnyttja.
 • Föreningen har ett snickar/fixarrum medlemmar kan använda. Där finns bord, snickarbänk och snart en vask. Det finns även en grovdammsugare som medlemmar använder för att städa efter sig.
 • Föreningen uppmanar till hålla ett rökfritt område runt våra portar och på baksidan.

Årsredovisning

Årsredovisningar och protokoll

Lägenheter

 • I föreningsavgiften ingår värme och vatten
 • Avtal för El tecknas individuellt av lägenhetsinnehavaren
 • El försörjning i lägenheten är av typen 1-fas
 • Hemförsäkring tecknas av lägenhetsinnehavaren
 • Avtal för TV (utöver det analoga grundutbudet) tecknas individuellt av lägenhetsinnehavaren
 • Bredband är kollektivanslutet 1 Gigabit/s /lgh via Ownit och för detta tillkommer på månadsavgiften 70kr/mån för alla medlemmar, och på hyran för hyresgäster. Fastighetsnät är cat5e med möjlighet till 10Gbps / lgh
 • Lägenheten ventileras av ett frånluftsystem (självdrag).

Övrigt

Ansökan om inträde i föreningen skickas till:
BRF Snöfrid 1
Runiusgatan 9
11255 Stockholm

Markera brevet med ’Ansökan inträde’

Styrelsen har ingen tillägnad person för behandling av frågor från mäklare eller intressenter och ger svar i mån om tillgänglig tid hos de invalda. Kontakt med Styrelsen görs med fördel via e-post på styrelse@snofrid.se

Follow by Email
Instagram