Sopor

Sophantering
För allas trevnad och säkerhet, vid eventuell utrymning av fastigheten, är  trapphus och källargångar inga avställningsytor.

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, hyr föreningen in en sopcontainer och ställer upp den utanför 9:ans entré. I denna container kan du slänga grovsopor. I mellanperioderna kan du antingen lagra grovsoporna i ditt förråd eller själv köra dem till en återvinningsstation.

Sopstation på gården

På baksidan av 9:an finns sopnedkasten. Det finns 4 luckor för restavfall och 3 luckor för matavfall. Matavfallsluckorna är märkta med endast matavfall. Lämna inga påsar på marken.

Matavfallet SKA sorteras ut. Plast, Glas, kartong, tidningar och metall lämnas på miljöstationen en bit bort på Rålambsvägen

Grovsopor

Byggskräp (korkmattor, trälister, murbruk m.m.), kartonger, gamla möbler, etc ska fraktas bort genast. Inte ställas i trapphuset, källaren eller på gatan.

Grovsoprum finns INTE i föreningen. I samband med föreningens städdagar, 2 ggr per år, kommer det finnas en container för grovsopor.

Glas, metall, plast, kartong, tidningar sorteras på miljöstationen Rålambsvägen vid busshållplatsen på andra sidan vägen.
Närmaste återvinningscentral finns i Bromma.

Har du svårt att göra dig av med gamla möbler och vitvaror rekommenderar vi Blocket.

Follow by Email
Instagram