Om hissen stannar

Om hissen stannat en bit ifrån ett våningsplan så är det troligen en av nödstopparna som slagit till. T.ex. om någon kommit åt tröskeln.
Om någon står i hissen räcker det med att personen trycker på någon av våningsknapparna så går den igång igen.

Om ingen är i hissen och hissen är full med prylar kan något i hissen kommit åt t.ex. tröskeln (räcker med väldigt lite) vilket gör att hissen stannar. Då ingen då står i hissen måste den tyvärr startas om, vilket endast styrelsen (eller hissjouren) kan göra.

Follow by Email
Instagram