Nyhetsbrev mars 2024

Hej alla!

Vi har inte fått ett startdatum för fönstermålningen, men klart är att gästrummet inte behövs nyttjas. Alltså fritt fram att boka som vanligt.

När man stänger källardörrarna mot Runiusgatan är det viktigt att stänga med handtaget så dörren går i lås ordentligt.

Från april månad ändrar vi rutinerna för avgifts inbetalningar.

Den 6 :e bankdagen efter förfallodag går skulden direkt vidare till inkasso utan att en påminnelse skickas ut.

Intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen. valberedningen@snofrid.se

Vill du lämna en motion till stämman? Sista dagen är 31 mars och du hittar blankett på vår hemsida.

Vi påminner också om tyst tid i husen. Vardagar mellan kl 22:00-8:00 och helger mellan 23:00-10:00 ska det vara lugnt.
Väggarna är tunna och ljud färdas lätt mellan lägenheterna.
Om du ska ha fest så sätt gärna upp en lapp så grannarna är förberedda.

Hälsar /Styrelsen.

Follow by Email
Instagram