Takvandring 2022

Kontroll av målning av plåtdetaljer på taket hösten 2022.