Andrahandsuthyrning

I föreningen är det i vissa fall tillåtet att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand.

Godkända skäl

Skäl till andrahandsuthyrning kan till exempel vara:

 • Att prova på samboliv
 • Studier på annan ort
 • Jobb på annan ort
 • Andra orsaker prövas i varje enskilt fall.

Hur fungerar det?

 • Du behöver ansöka om tillstånd hos styrelsen för att hyra ut i andra hand.
  Ansökan skickas till styrelsen via e-post eller lämnas i föreningens styrelsens brevlåda på Runiusgatan 9.
 • Att hyra ut utan tillstånd från föreningen kan i värsta fall resultera i att din nyttjanderätt till lägenheten förverkas.
 • Föreningen kan godkänna för 6 månader i taget och maximalt ett år. Uthyrningen kan inte vara kortare än 6 månader.
 • Föreningen godkänner inte juridiska personer som hyresgäster.
 • En komplett ansökan ska vara styrelsen tillhanda i god tid innan uthyrningen ska se, då styrelsen ska få rimlig tid att besluta om uthyrningen.
  Styrelsen har styrelsemöten en gång per månad, då t ex. beslut om andrahandsuthyrningar kan tas. Räkna därför med uthyrningsstart ca en månad efter att du har skickat in din ansökan.
 • Beslut på ansökan delges dig per mail eller skriftligt ( påskrivet andrahandskontrakt vid godkännande av ansökan)
 • Ditt namn ska stå kvar på brevlådan.
 • Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning 10% av prisbasbeloppet / år. Denna summa läggs på din månadsavi från Storholmen.
 • Du ansvarar för introduktion av din hyresgäst. Berätta hur det går till i tvättstugan inklusive städningen efter tvättid, sortering av matavfall, miljöstationen på Rålambsvägen. Hänvisa till denna hemsida för mer information.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ansökan ska innehålla skäl för uthyrningen, hur länge du önskar hyra ut och kontaktuppgifter till dig (din nya adress, telefonnummer osv.) så vi kan nå dig under uthyrningsperioden.
 • Dokument som styrker ditt skäl till att hyra ut i andra hand, (exempel intyg från arbetsgivare, skola etc)
 • Tillsammans med ansökan behöver du skicka in ett korrekt hyreskontrakt med din tänkta hyresgästs kontaktuppgifter, detta kan du ladda ner HÄR    
 • Använd bara alternativ 2 på blanketten , vi godkänner inga tillsvidare eller automatiska förlängningar.
 • Om du av någon anledning behöver ge någon annan fullmakt för dig, behöver vi en korrekt sådan, underskriven av dig och vidimerad. Detta kan du t ex ladda ner här; https://www.blankettbanken.se/fullmakt/.

Tänk på att du blir hyresvärd

 • Vill du hyra ut i andra hand så rekommenderar vi dig att kontrollera din hyresgäst, till exempel kan du begära att denne visar upp en kreditupplysning.
 • Tänk på att du är ansvarig för lägenheten under hela perioden, skötsel, störningar, hyresinbetalningar m.m. Föreningen behöver därför veta var och hur vi kan nå dig under hela perioden.
 • Din försäkring täcker troligtvis inte eventuella olyckor eller skador som skulle kunna uppstå under uthyrningsperioden. Din hyresgäst bör därför teckna en egen försäkring under perioden.
 • Det kan också vara bra att din hyresgäst tecknar ett eget elavtal under perioden, då det kan vara svårt att hålla koll och ta betalt för förbrukningen.
 • Såvida du och din hyresgäst inte avtalar om det, så har du enligt lag inte tillträde till lägenheten under uthyrningsperioden, även om du har en nyckel och kan komma in.

Jag behöver förlänga uthyrningen

Om du vill hyra ut ytterligare en period så behöver du skicka in en ny ansökan till styrelsen om andrahandsuthyrning, senast en månad innan den godkända perioden löper ut.

OBS! Brf Snöfrid 1 godkänner INTE korta andrahandsuthyrningar typ airbnb eller andrahandsuthyrningar i kommersiellt syfte

Korta uthyrningar och uthyrning via t ex. AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed av kommersiell natur. Den 1 juli 2014 infördes lagändringar i bostadsrättslagen, vilket innebar mer tillåtande villkor för bostadsrättshavare att hyra ut sina bostäder. I det aktuella fallet ansåg Hyresnämnden att den tänkta uthyrningen är av en helt annan typ än den som omfattas av den nya lagändringen och att uthyrning till turister inte var ändamålet med lagen.

Tanken med andrahandsuthyrning är att det skall vara en temporär lösning av orsaker i första stycket ovan. Att äga en lägenhet i syfte att bara hyra ut kommersiellt eller som ett investeringsobjekt är ej ett godkänt skäl för andrahandsuthyrning.

Follow by Email
Instagram