Kom ihåg alla dina tillhörigheter vid flytt

Töm förråd

Kom ihåg att även ta med tillhörigheter i förråd och cykelrum vid flytt.

Trapphus

Självklart gäller detta även trapphusen. Inget får lämnas kvar i trapphus och utrymmen mellan våningarna.

Cyklar

Om du har cykel eller cyklar du ej vill behålla vid flytt. Kontakta då styrelsen. Vi behöver ett intyg från utflyttande att föreningen får den och den cykeln. Vi behöver då även cykelnyckel som bevis på ägande.

Follow by Email
Instagram