Årsstämmoprotokoll 2019

Protokollet finna att läsa här