Dags att lämna in motioner inför årsstämman!

Kallelse till stämman kommer senare.

En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Ladda hem vår mall: Motion mall 2019 (PDF dokument).

Inför årsstämman finns det möjlighet för dig som medlem att lämna in motioner som behandlas på årsstämman.
Motioner ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 1:a maj 2019.

Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda på Runiusgatan 9 eller sändas via e-post till styrelsen@snofrid.se