Dags att lämna in motioner inför årsstämman!

En motion skall beskriva VAD, HUR och VEM. Använd vår mall: Motion mall 2020 (PDF dokument) eller

Kallelse till stämman kommer senare.

Inför årsstämman finns det möjlighet för dig som medlem att lämna in motioner som behandlas på årsstämman.
Motioner ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 29 feb 2020.

Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda på Runiusgatan 9 eller sändas via e-post till styrelsen@snofrid.se

Follow by Email
Instagram