Mäklarinfo

Informationen är uppdaterad 2019-03-03

Det faller i styrelsens arbete vid tillfällen att besvara mäklare och intressenter om diverse frågor om fastigheten, vi har för enkelhetens skull samlat de frågor vi får på denna sida för enklare referens.

Modernisering av avfallshantering planerad till våren 2019
Ingen avgiftshöjning är planerad (2019-03-03) .
Energideklaration finns här: energideklaration 2019

Fastigheten är försäkrad genom Länsförsäkringar

Fastigheten, underhåll och förbättringar

 • Fastigheterna på Runiusgatan 5, 7 och 9 blev färdigbyggda 1931, senast stora ombyggnad av interna utrymmen därtill lägenheter skedde 1985.
 • Invändigt så har avloppsstammar bytts under renoveringen 1985.
 • Ventilationssystemet är av typen självdrag.
 • Värmesystemet är vattenburet.
 • Fasaden fick en renovering under överlämnandet år 2000-2001. Samt återigen renoverad 2016
 • Tvättstugorna (en tvättstuga kopplad till varje port) i alla fastigheter renoverades under 2005.
 • Under 2010 så byttes de fönster och fönsterkassetter som vetter mot Essingeleden, övriga fönster mot Runiusgatan fick en renovering 2005.
 • Under hösten 2011 byttes värmecentralen.
 • Värmesystemet justerades våren 2012.
 • Taket på alla 3 fastigheterna lades om sommaren 2013.
 • Cykelhus byggdes på gården 2014, med plats för 24 cyklar.
 • Cykel- och barnvagnsrummen målades 2015. (Vi har inga speciella barnvagnsrum, de delar utrymme med cyklarna i cykelrummen)
 • Passersystem med låsbrickor och porttelefon installerades under vintern 2015/2016, vilket ersatte portkoden.
 • Fönstren mot Runiusgatan och Rålambsvägen målades om 2016.
 • I fastigheten finns nu (2016) ett gästrum/styrelserum som kan hyras av medlemmarna för 200:- per natt, under kortare perioder.
 • Totalrenovering av fasad genomförd (2017)
 • Tvättstugor kompletterade med fler maskiner (2017)
 • Bokningssystem för tvättstugorna installerat (2018)

Föreningen

 • Föreningen bildades år 2000 och innefattar totalt 94 lägenheter. Av de totala antalet 94 lägenheter är 3 stycken hyresrätter. Föreningen äger marken.
 • Till varje lägenhet tillkommer åtkomst till eget källarförråd samt åtkomst till tvättstuga och källarförråd. Föreningen har tyvärr ej parkeringsplatser eller rum tillägnat barnvagnar.
 • Föreningens ekonomiska och tekniska förvaltare, samt övriga underleverantörer finns under fliken Underleverantörer.
 • Föreningen har efter bildandet hittills inte gjort en justering på föreningsavgiften för medlemmar och har i skrivande stund inga planer på att göra detta.
 • Föreningen tillåter inte juridiska personer att äga och nyttja lägenheter. Föreningen godkänner delat ägande.
 • Föreningen tar inte ut en administrativ avgift för inträde eller utträde ur föreningen. Dock så tas en avgift ut vid en eventuell pantsättning av lägenheten.

Årsredovisning

Årsredovisning 2018.PDF

Lägenheten

 • I föreningsavgiften ingår värme och vatten
 • Avtal för El tecknas individuellt av lägenhetsinnehavaren
 • Avtal för TV (utöver det analoga grundutbudet) tecknas individuellt av lägenhetsinnehavaren
 • Bredband är kollektivanslutet (100 Mbps) och tillkommer på månadsavgiften för alla medlemmar, och på hyran för hyresgäster.
 • Lägenheten ventileras av ett frånluftsystem (självdrag).

Övrigt

Ansökan om inträde i föreningen skickas till:
BRF Snöfrid 1
Runiusgatan 9
11255 Stockholm

Markera brevet med ’Ansökan inträde’

Styrelsen har ingen tillägnad person för behandling av frågor från mäklare eller intressenter och ger svar i mån om tillgänglig tid hos de invalda. Kontakt med Styrelsen görs med fördel via e-post på styrelse@snofrid.se

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fem =