Så funkar porttelefonen

Nu när vi tagit bort portkoden kan besökande komma in genom att använda porttelefonen.

Bläddra fram namnet på den ni ska besöka. Titta på displayen vilka knappar du ska använda för att bläddra.

När du hittat rätt person trycker du på ringknappen. Du ser på displayen vilken knapp du ska använda.

Nu ringer porttelefonen upp den du ska besöka.

Den du besöker trycker på ”femman” för att släppa in er.

Porten öppnas. Välkommen.

Problemsökning

Om din telefon inte ringer när någon ringer på porttelefonen eller att det börjar ringa men sedan bryts direkt så är troligen numret som porten ringer från blockerat i din telefon.

Kolla i din telefon bland blockerade nummer. Numret porten ringer från är 08-12153289.

Du kan hitta mer information på Vakas hemsida: https://www.axema.se/broschyrer-och-filmer/

Ändra i porttelefonen

När du flyttar in eller hyr ut i andra hand, kanske en inneboende eller bytt telefonnummer ?

Vanligast är att ha ett telefonnummer kopplat till porttelefonen, men det går att ha två nummer, meddela styrelsen nedanstående information ( papper eller mejl)

Jag/vi bor på runiusgatan ____  i lägenhet ________

Och jag /vi heter _________________________________________________

Och har telefonnummer _____________    __________________ som skall kopplas till porttelefonen

E-post som jag/vi kan nås på___________________________________________________

Vill passa på att beställa ____ extra brickor

Follow by Email
Instagram