Så funkar porttelefonen

Nu när vi tagit bort portkoden kan besökande komma in genom att använda porttelefonen.

2016-08-29 11.11.21

Bläddra fram namnet på den ni ska besöka. Titta på displayen vilka knappar du ska använda för att bläddra.

2016-08-29 11.11.34

När du hittat rätt person trycker du på ringknappen. Du ser på displayen vilken knapp du ska använda.

2016-08-29 11.12.23

Nu ringer porttelefonen upp den du ska besöka.

2016-08-29 11.12.282016-08-29 09.12.38

Den du besöker trycker på ”femman” för att släppa in er.

2016-08-29 09.12.53

Porten öppnas. Välkommen.

Ändra i porttelefonen

När du flyttar in eller hyr ut i andra hand, kanske en inneboende eller bytt telefonnummer ?

Vanligast är att ha ett telefonnummer kopplat till porttelefonen, men det går att ha två nummer, meddela styrelsen nedanstående information ( papper eller mejl)

Jag/vi bor på runiusgatan ____  i lägenhet ________

Och jag /vi heter _________________________________________________

Och har telefonnummer _____________    __________________ som skall kopplas till porttelefonen

E-post som jag/vi kan nås på___________________________________________________

Vill passa på att beställa ____ extra brickor