Sök till styrelsen

Var med och bidra i vår styrelse!

Tillsammans äger vi huset här på Runiusgatan 5-9 genom vår bostadsrättsförening. Poängen med en bostadsrättsförening är att alla som är medlemmar kan vara med och påverka hur huset och ekonomin sköts och hur vi vill utveckla vår boendemiljö och trivsel. På årsmötet har alla en röst i omröstningar, och kan lämna förslag. Emellan årsmötena är det styrelsen som sköter det löpande arbetet med att ta hand om våra hus och sköta ekonomin.

Nu är det snart dags för årsmöte i vår bostadsrättsförening, och valberedningen söker dig som vill vara med och bidra till arbetet i styrelsen.

Styrelsen sköter det löpande arbetet med hus och ekonomin. Det kan handla om vilka tjänster vi behöver köpa in och vem som kan leverera dessa till bra kvalitet och ett rimligt pris. Styrelsen planerar också vad som behöver göras i form av underhåll och nyinvesteringar.

I styrelsen delas arbetet upp, och flera ledamöter har lång erfarenhet och kunskap om våra hus. Men vi behöver också nya personer som bidrar till arbetet med vår gemensamma egendom.

De viktigaste egenskaperna är ett intresse att bidra, men kunskap om ekonomi, fastigheter och allmänt föreningsarbete är förstås guld värt. Att arbeta i styrelsen tar lite tid, men ger erfarenheter och lärdomar som kan vara både berikande och användbara. Dessutom utgår ett arvode.

Vi vill därför uppmana alla som känner att de är intresserade, så kan vi förklara mer om vad arbetet innebär, och få en bild av vad just du kan bidra med.

Mejla oss på valberedningen@snofrid.se redan idag!

Olle Lundberg (lägenhet 24, Runiusgatan 5)

Follow by Email
Instagram