Sopor

Sophantering
För allas trevnad och säkerhet, vid eventuell utrymning av fastigheten, är  trapphus och källargångar inga avställningsytor.

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, hyr föreningen in en sopcontainer och ställer upp den på baksidan av huset. I denna container kan du slänga grovsopor. I mellanperioderna kan du antingen lagra grovsoporna i ditt förråd eller själv köra dem till en återvinningsstation.

Grovsopor

Byggskräp (korkmattor, trälister, murbruk m.m.), kartonger, gamla möbler, etc ska fraktas bort genast. Inte ställas i trapphuset, källaren eller på gatan.

Grovsoprum finns INTE i föreningen. I samband med föreningens städdagar, 2 ggr per år, kommer det finnas en container för grovsopor.

Återvinningsstation finns hundra meter bort längs Rålambsvägen. Närmaste återvinningscentral finns i Bromma.

Har du svårt att göra dig av med gamla möbler och vitvaror rekommenderar vi Blocket.