Monthly Archive: december 2020

Nyhetsbrev December

Nya fördelningen av matavfall/restavfall är nu igång. Matavfallet ska sorteras  ut och kartong/plast/tidningar/glas och metall SKA lämnas på återvinningstationen på Rålambsvägen. Det som blir över läggs i soppåsen tex. https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/privatkund/sortera-dina-sopor/soppasen/ Alla trapphus har nu enhetlig uppmärkning på brevlådorna, extra Ej…
Read more

Follow by Email
Instagram