Monthly Archive: april 2021

Nyhetsbrev April 2021

Nyhetsbrev april 2021 Vi har på grund av kraftigt missnöje avslutat vårt avtal med Nordstaden och är i skrivande stund utan fastighetsskötare. Tills det är löst går det bra att felanmäla direkt till styrelsen. styrelse@snofrid.se Denna vecka är det OVK…
Read more

Kallelse till Årsstämma 2021

Observera att stämman hålls utomhus med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer Tisdag 2021-04-20 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan runiusgatan & vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare…
Read more

Follow by Email
Instagram