Angående AirBnB

Vi går INTE med på korta andrahandsuthyrningar typ AirBnB.

Uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Den 1 juli 2014 infördes lagändringar i bostadsrättslagen, vilket innebar mer tillåtande villkor för bostadsrättshavare att hyra ut sina bostäder. I det aktuella fallet ansåg Hyresnämnden att den tänkta uthyrningen är av en helt annan typ än den som omfattas av den nya lagändringen och att uthyrning till turister inte var ändamålet med lagen.

Follow by Email
Instagram