Balkonger

Balkong ärendet har gått upp till byggnadsnämnden som tog beslut att de är positiva till balkonger på vårat hus.
Dock så krävdes det ändringar på ritningen för att passa in i området. Ett nytt bygglov måste lämnas in för att driva detta vidare.

Vi behöver frivilliga medlemmar som kan driva detta ärende vidare. Vänligen kontakta snofrid@yahoo.com för intresse anmälan. Inget mer kommer att ske innan en ny grupp har bildats.

Follow by Email
Instagram