Cyklar och barnvagnar får ej parkeras eller förvaras i trappuppgång / trapphus

OBS, detta gäller även mellanvåningarna.
Det försvårar utrymning vid en brand.

Enligt lagen om skydd om olyckor är det fastighetsägarens ansvar att göra vad som krävs för att förebygga bränder och hindra eller begränsa skadorna om det ändå börjar brinna.
Lösa och brännbara föremål som förvaras i trappuppgångar riskerar att försvåra utrymningen.

Obrännbara barnvagnschassier, rullatorer och postboxar kan få finnas i trapphuset om de inte utgör ett hinder för framkomlighet i gångstråken och inte blockerar städningen av trapphusen.

Det finns cykelrum i alla uppgångar, där du kan förvara cykel och barnvagn.
Det finnas även ett öppet skjul med cykelställ på bakgården som du kan använda.

Läs mer om brandskydd på Storstockholms Barndsförsvars hemsida.

Follow by Email
Instagram