Månadsavgiften

Kom ihåg att betala medlemsavgiften i tid.

En bostadsrättsförening kan i vissa fall begära att en bostadsrätt i föreningen tvångsförsäljs.

Bostadsrätten kan endast tvångsförsäljas om bostadsrättshavaren har förlorat sin rätt att använda lägenheten t.ex. genom att

  • inte betala sina avgifter till föreningen
  • vanvårda lägenheten
  • hyra ut i andra hand utan lov, eller
  • på annat sätt allvarligt missköta sig som bostadsrättshavare.

Läs mer här: https://www.kronofogden.se/Tvangsforsaljningavbostadsratt.html

Follow by Email
Instagram