Nyhetsbrev april 2023

Eftersom vi inte fick tillträde till alla lägenheter vid injusteringen av ventilationen behövs ett till besök. Vi sammanställer och kontaktar de som inte gav oss tillträde.
En del medlemmar får in röklukt av grannar som röker inomhus. Visa hänsyn och rök endast utomhus. Håll er en bit från huset och släng inga fimpar på marken utan ta med dom hem.
Vårens städdag är planerad till söndag 7 maj med start kl 11:00. Container är beställd och har som vanligt öppet under bestämda tider.
Ett separat utskick om dagens aktiviteter kommer i nästa vecka
/Hälsar Styrelsen

Follow by Email
Instagram