Nyhetsbrev December 2022

Nyhetsbrev december-2022
Nu har vi fått rapporten från ventilationsfirman och för de allra flesta
ser det bra ut.
Dock är det runt 15 lägenheter som fått nedslag, de flesta för att
ventilationen i kök har byggts in vilket gör att den inte fungerar.
Detta måste åtgärdas.
Vi kommer att ta direkt kontakt med de lägenheter det gäller.
Prishöjningarna på el/ vatten/fjärrvärme drabbar ju också föreningen.
Det är våra absolut största utgifter. Alla behöver hjälpas åt för att
hålla kostnaderna nere.
Glöm inte heller bort att svängdörrarna i trapphusen ska vara stängda
nu under vintern.
Vi önskar också alla en God jul och ett Gott Nytt År!
/Styrelsen

Follow by Email
Instagram