Tyst tid

Vardagar mellan kl 22:00 – 8:00, helger 23:00-10:00 ska det vara tyst i huset.

Då ska det inte köras borrmaskiner och annat liknande som stör dina grannar.

Om någon tex. spelar hög musik efter/före den tiden bör du som ett första steg ringa på och
säga till.

Follow by Email
Instagram