Monthly Archive: maj 2016

Årsstämma 8:e juni

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma (april) ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 15:e maj. En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Använd vår mall: motionsmall Motioner kan antingen läggas i föreningens…
Read more

Månadsavgiften

Kom ihåg att betala medlemsavgiften i tid. En bostadsrättsförening kan i vissa fall begära att en bostadsrätt i föreningen tvångsförsäljs. Bostadsrätten kan endast tvångsförsäljas om bostadsrättshavaren har förlorat sin rätt att använda lägenheten t.ex. genom att inte betala sina avgifter…
Read more

Påverka ditt boende

Är du intresserad av att göra en insats för ditt boende och dina grannar? Vill du vara med och skapa Stockholms bästa bostadsrättsförening? Sök då till vår styrelse!   Att sitta i styrelsen för Brf Snöfrid 1 är intressant, lärorikt och…
Read more

Follow by Email
Instagram