Årsstämma 8:e juni

Medlemmar som önskar få motion behandlad på ordinarie föreningsstämma (april) ska skriftligen lämna denna till styrelsen senast den 15:e maj.
En motion skall utöver beskrivningen avslutas med en eller flera att-satser. Använd vår mall: motionsmall
Motioner kan antingen läggas i föreningens brevlåda på Runiusgatan 9 eller sändas via e-post till styrelsen@snofrid.se
Kallelse till föreningsstämman kommer att skickas ut senare.

Follow by Email
Instagram