Latest Posts

Månadsavgiften

Kom ihåg att betala medlemsavgiften i tid. En bostadsrättsförening kan i vissa fall begära att en bostadsrätt i föreningen tvångsförsäljs. Bostadsrätten kan endast tvångsförsäljas om bostadsrättshavaren har förlorat sin rätt att använda lägenheten t.ex. genom att inte betala sina avgifter…
Read more

Påverka ditt boende

Är du intresserad av att göra en insats för ditt boende och dina grannar? Vill du vara med och skapa Stockholms bästa bostadsrättsförening? Sök då till vår styrelse!   Att sitta i styrelsen för Brf Snöfrid 1 är intressant, lärorikt och…
Read more

Angående AirBnB

Vi går INTE med på korta andrahandsuthyrningar typ AirBnB. Uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Den 1 juli 2014 infördes lagändringar i bostadsrättslagen, vilket innebar mer tillåtande villkor för bostadsrättshavare att hyra…
Read more

Städdag

I lördags var det städdag i föreningen. Den kontainer som beställde in står kvar till måndag morgon. Välkomna ut och släng era grovsopor i kontainern. Elskrot skall läggas i de speciella säckarna för elsopor som står utanför kontainern.

Grovsopor

Att ställa sopor som t.ex gamla möbelkartonger i källargången är INTE tillåtet, speciellt pga brandrisken. Nu får vi beställa extra hämtning av grovsoporna. En kostnad som belastar alla medlemmar.