PORTKODEN STÄNGS AV DEN 15: MAJ !

Kära medlemmar och boende i BRF Snöfrid.

Som ett led i att stärka vårt skalskydd kommer vi nu den 15:e maj stänga av portkoden. Det enda sättet att öppna porten blir då med de tidigare uttdelade brickorna samt via porttelefonen. De fysiska nycklarna kommer finnas kvar ett tag till men kommer även de att försvinna.

Passa på att kontrollera att dina brickor och porttelefon fungerar.

 

Med Vänlig Hälsning å Styrelsens vägnar

Nyckelansvarig   //  snofrid@yahoogroups.com

Follow by Email
Instagram