Monthly Archive: maj 2022

Kallelse Årsstämma 2022

Onsdag 2022-06-08 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan Runiusgatan & Vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Val av två personer att jämte ordföranden justera…
Read more

Follow by Email
Instagram