Latest Posts

Nyhetsbrev maj 2021

I dag har Anticimex ställt ut nya betesburar på baksidan eftersom några råttor har siktats där igen. Håll barn och husdjur därifrån. Det är fortfarande fullt med fimpar nedanför 7:an och 5:ans hus. Städa upp ert rökavfall och sluta släng…
Read more

Nyhetsbrev April 2021

Nyhetsbrev april 2021 Vi har på grund av kraftigt missnöje avslutat vårt avtal med Nordstaden och är i skrivande stund utan fastighetsskötare. Tills det är löst går det bra att felanmäla direkt till styrelsen. styrelse@snofrid.se Denna vecka är det OVK…
Read more

Kallelse till Årsstämma 2021

Observera att stämman hålls utomhus med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer Tisdag 2021-04-20 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan runiusgatan & vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare…
Read more

Nyhetsbrev Mars 2021

Nyhetsbrev mars 2021 Lördag 20/3 finns den mobila miljöstationen på  Konradsbergsgatan mellan kl 13:30- 14:30. Där kan ni lämna miljöfarligt avfall. Vi har troligvis en ny utdelare av gratistidningar. Hen stoppar i alla lådor även de som är uppmärkta med…
Read more

Sök till styrelsen

Var med och bidra i vår styrelse! Tillsammans äger vi huset här på Runiusgatan 5-9 genom vår bostadsrättsförening. Poängen med en bostadsrättsförening är att alla som är medlemmar kan vara med och påverka hur huset och ekonomin sköts och hur…
Read more

Follow by Email
Instagram