Latest Posts

Nyhetsbrev maj 2021 I dag har Anticimex ställt ut nya betesburar på baksidan eftersom några råttor har siktats där igen. Håll barn och husdjur därifrån. Det är fortfarande fullt med fimpar nedanför 7:an och 5:ans hus. Städa upp ert rökavfall…
Read more

Nyhetsbrev April 2021

Nyhetsbrev april 2021 Vi har på grund av kraftigt missnöje avslutat vårt avtal med Nordstaden och är i skrivande stund utan fastighetsskötare. Tills det är löst går det bra att felanmäla direkt till styrelsen. styrelse@snofrid.se Denna vecka är det OVK…
Read more

Kallelse till Årsstämma 2021

Observera att stämman hålls utomhus med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer Tisdag 2021-04-20 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan runiusgatan & vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare…
Read more

Nyhetsbrev Mars 2021

Nyhetsbrev mars 2021 Lördag 20/3 finns den mobila miljöstationen på  Konradsbergsgatan mellan kl 13:30- 14:30. Där kan ni lämna miljöfarligt avfall. Vi har troligvis en ny utdelare av gratistidningar. Hen stoppar i alla lådor även de som är uppmärkta med…
Read more

Sök till styrelsen

Var med och bidra i vår styrelse! Tillsammans äger vi huset här på Runiusgatan 5-9 genom vår bostadsrättsförening. Poängen med en bostadsrättsförening är att alla som är medlemmar kan vara med och påverka hur huset och ekonomin sköts och hur…
Read more

Nyhetsbrev Februari 2021

Kanske ni har miljöfarligt avfall ni vill bli av med. Vi tipsar om mobila miljöstationen. Här hittar ni turlistan. https://www.stockholmvattenochavfall.se/mobila?expand=kungsholmen En ny dörröpnnare till 7:an är beställd och ska om allt går som det är tänkt installeras nästa vecka. Fram…
Read more

Nyhetsbrev Januari 2021

Nyhetsbrev Januari  2021 Under 2021 är det dags för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) därför vill vi påminna om hur ventilationssystemet fungerar i våra hus. Vi ventilerar genom ett självdragssystem vilket betyder att inga fläktar med motor får anslutas till systemet. Du…
Read more

Nyhetsbrev December

Nya fördelningen av matavfall/restavfall är nu igång. Matavfallet ska sorteras  ut och kartong/plast/tidningar/glas och metall SKA lämnas på återvinningstationen på Rålambsvägen. Det som blir över läggs i soppåsen tex. https://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/privatkund/sortera-dina-sopor/soppasen/ Alla trapphus har nu enhetlig uppmärkning på brevlådorna, extra Ej…
Read more

Nyhetsbrev November

Roligt att se så många på städdagen, vi var klara på rekordtid. I 9:an finns ett ledigt förråd till uthyrning 250:- i månaden, först till kvarn får hyra det. Storleksmässigt runt 2kvm men högt till tak. Under vintertiden ska innerdörraran…
Read more

Utökad matavfallssortering

Vi är duktiga på att sortera vårt matavfall. Trots tömning tre gånger i veckan är det ofta överfullt i matavfallskärlet Därför utökar vi kärlen för matavfall från ett till tre. Samtidigt minskar vi för hushållssopor från sex till fyra. Längan…
Read more

Follow by Email
Instagram