Author Archive: snöfrid

Nyhetsbrev mars 2023

Nu är vår nya värmepump i gång i källaren. Den återvinner varmluften från ventilationen som fram tills nu har försvunnit ut genom skorstenen. Som en avslutande del i projektet behövs det göras en OVK/ injustering i samtliga lägenheter. Detta kommer…
Read more

Nyhetsbrev Januari 2023

8-9-10 februari återvänder ventilationsfirman för att åtgärda det somvi fått nedslag för. Vi har mailat ut till berörda lägenheter, nästavecka kommer ni att aviseras i brevlådan om vilken dag som äraktuell för besök. Dom startar i 5:an.På baksidan står det…
Read more

Nyhetsbrev December 2022

Nyhetsbrev december-2022Nu har vi fått rapporten från ventilationsfirman och för de allra flestaser det bra ut.Dock är det runt 15 lägenheter som fått nedslag, de flesta för attventilationen i kök har byggts in vilket gör att den inte fungerar.Detta måste…
Read more

Nyhetsbrev September 2022

Ventilation – Nu är den nya fläkten installerad och fungerar som den ska – vecka 39 börjarrengöringen av samtliga kanaler.Då behöver vi tillträde till alla lägenheter, mer info kommer.Viktigt att ni som hyr ut i andra hand informerar era hyresgäster…
Read more

Nyhetsbrev Juni 2022

Nu är dörrarna till baksidan öppna igen. Tänk på att se till att de går ordentligt i lås vid in/utpassering. Man får röka på baksidan men inte nära huset. Man får heller inte ställa ut askkoppar utan fimpen måste genast…
Read more

Kallelse Årsstämma 2022

Onsdag 2022-06-08 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan Runiusgatan & Vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Val av två personer att jämte ordföranden justera…
Read more

Nyhetsbrev Mars 2022

Röstningen om gamla soprummet i 9:an är klar. Förslaget fixarrum fick flest röster Nu behövs en grupp frivilliga som kan planera och inreda rummet. Hör av er till styrelsen om ni vill vara med. Påminnelse om att inte låsa fast…
Read more