Vanligt förekommande frågor angående vattenskadan

Vad har hänt?

 

Avloppsledningen som förser gatan med avrinning av avloppsvatten var skadad och övertryck ledde då till att avloppsvatten kom upp i källaren i fastigheten. Efter ett antal dagar så hittar Stockholm Vatten skadan och åtgärdar denna.

Efter skadan så har sanering och rivning pågått i källaren och nu väntar en upptorkning via luftavfuktare innan vi kan återställa de sista delarna. Upptorkning kommer tyvärr att ta en längre tid.

 

Vad är det som luktar i källaren?

Kvarstående lukt är våt betong och är ofarlig.

Var vänder jag mig om ersättning av skadad egendom?

Vänd er till ert försäkringsbolag. Föreningen kan inte ge er ersättning för förlorad egendom.

Var finns skaderapporten?

Styrelsen har lagt upp en kopia av skaderapporten på fastigheten på hemsidan, www.snofrid.com

Vad ska jag göra om det luktar i lägenheten?

Kvarstår lukten efter saneringen av källaren kan ni kontakta ert försäkringsbolag för att få vidare hänvisning till åtgärder eller professionell assistans. Föreningens försäkring täcker föreningens lokaler och utrymmen. Problem som uppstår i lägenheter får hanteras av den enskilda medlemmens egna försäkringsbolag

När kan jag börja använda tvättstugan igen?

Trots pågående arbete i källaren så är tvättstugan tillgänglig

Saker från mitt källarkontor är borta?

Det som inte var tömt före saneringen och var skadat har kastats, allt för att kunna göra en så bra sanering som möjligt. För ersättning av kastat material, kontakta ert försäkringsbolag.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

Som alltid så kan ni skicka ett meddelande till styrelsen via epost till snofrid@yahoogroups.com, eller via vanlig post till styrelsens brevlåda. Kom ihåg att ge ert namn så vi vet vem vi ska svara åter.

Under skyfallen vecka 31 så har grannfastigheten upplevt översvämningar lika de som uppstod i relation till den senaste vattenskadan. Styrelsen har undersökt utrymmen och kommit fram till att vi inte har blivit drabbade denna gång.

Styrelsen

BRF Snöfrid 1

Follow by Email
Instagram