Nyheter

Nyhetsbrev Juni 2022

Nu är dörrarna till baksidan öppna igen. Tänk på att se till att de går ordentligt i lås vid in/utpassering. Man får röka på baksidan men inte nära huset. Man får heller inte ställa ut askkoppar utan fimpen måste genast…
Read more

Kallelse Årsstämma 2022

Onsdag 2022-06-08 kl 19:30 Rudbecksparken (parken mellan Runiusgatan & Vitalisvägen) Dagordning Stämmans öppnande Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Fastställande av dagordning Val av ordförande vid stämman Val av sekreterare vid stämman Val av två personer att jämte ordföranden justera…
Read more

Nyhetsbrev Mars 2022

Röstningen om gamla soprummet i 9:an är klar. Förslaget fixarrum fick flest röster Nu behövs en grupp frivilliga som kan planera och inreda rummet. Hör av er till styrelsen om ni vill vara med. Påminnelse om att inte låsa fast…
Read more

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev november. Eftersom någon trots att man inte får lämna elavfall i containern kastade sin tvättmaskin där blev det en dyr historia. 3800:- i extra kostnad som fick betalas av föreningen (dvs alla vi som bor här) Du som vet…
Read more

Nyhetsbrev oktober 2021

Höstens städdag är avklarad. Tack till alla som var med. Alla cykelrum är rensade från cyklar där uppmärkningslappen satt kvar. Saknar du en cykel så kontakta oss, du återfår den mot beskrivning. Ställ inte dina sopor utanför din dörr utan…
Read more

Follow by Email
Instagram