Tvättstugorna är uppgraderade och fasadrenoveringen påbörjas

Hej grannar!

Tvättstugorna har nu uppgraderats med grovtvättmaskiner och torkskåp. I och med detta så kan man bokar man som medlem hela tvättstugan för sig själv.
I och med att tvättstugorna nu har större kapacitet så är de bara bokningsbara i det hus man bor i.

Äntligen är det dags att påbörja renoveringsarbetet av fasaden. I slutet av mars påbörjas arbetet som kommer utföras på fasadsidan som vetter mot Essingeleden.

Follow by Email
Instagram