Nyheter

Årsstämma 2019

Måndag 20:e Maj kl 19:00 är det föreningsstämma. Lokalen är Gästrum/styrelserum i 5:ans källare. Du kan ta del av Årsredovisning,Budget,Revisorsrapport och motioner under fliken Årsredovisningar och protokoll.

Denna webbsida uppdaterad

Nu har vi gjort om websidan så att det skall bli lättare att hitta information. Vi har även korrekturläst all information och hoppas fått bort alla fel i texten som kan ha varit missledande, Menysystemet är även omgjort och dubletter…
Read more